PP STRAP HAND / Polypropylene strap for hand tools / Materials

PP Strap Hand

Polypropylene plastic strap for hand use

 

Product description & applications

PP Strap Hand has particularly been developed for hand tool applications for light and medium applications and is compatible with all manual hand, battery powered and pneumatic hand tools. This range due to its unique manufacturing processing, offers higher strength at the strap’s most vulnerable point, the  strap’s joint.

Key features

  • For light & medium application
  • Excellent for hand tool

 

Product range

Product Code Width (mm) Thickness (mm) Length (m/coil) Color
PP Hand 9X0.55 9 0.55 4000 White/Black
PP Hand 12X0.55 12 0.55 3000 White/Black
PP Hand 12X0.70 12 0.70 2200 White/Black
PP Hand 12X0.80 12 0.80 2000 White/Black
PP Hand 15X0.60 15 0.60 2000 White/Black
PP Hand 15X0.80 15 0.80 2000 White/Black
PP Hand 15.5X0.70 15.5 0.70 1700 White/Black

All straps are manufactured at core dimension 190X200 and 150X406.
Other strap dimensions and colors are available upon request.

PP TRAKA HAND

Polypropylenska plastična traka za mehaničke alate

 

Opis i primjene proizvoda

PP Ručna Traka je razvijena upravo za primjenu ručnim alatima na lakim i srednje teškim primjenama te je kompatibilna sa svim mehaničkim, baterijskim i pneumatskim ručnim alatima. Zbog njegova jedinstvenog procesa proizvodnje, ovaj raspon nudi veću snagu na najslabijem dijelu trake, spoju traka.

Ključne značajke
Laka i srednje teška primjena
Za ručnu primjenu (alate)

Raspon proizvoda

Kod Proizvoda Širina
(mm)
Debljina
(mm)
Dužina
(m/kolut)
Boja
PP Hand 9X0.55 9 0.55 4000 Bijela/Crna
PP Hand 12X0.55 12 0.55 3000 Bijela/Crna
PP Hand 12X0.70 12 0.70 2200 Bijela/Crna
PP Hand 12X0.80 12 0.80 2000 Bijela/Crna
PP Hand 15X0.60 15 0.60 2000 Bijela/Crna
PP Hand 15X0.80 15 0.80 2000 Bijela/Crna
PP Hand 15.5X0.70 15.5 0.70 1700 Bijela/Crna

Sve trake proizvedene su sa hilznom dimenzija 190×200 i 150×406.
Ostale dimenzije i boje traka dostupne su na upit.
 

Teol kontakt

 

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *

 

PP Traka Hand

Polipropilenska plastična traka za ručni alat

 

Opis proizvoda i aplikacije

PP Traka ručna, je posebno pravljena za primenu uz ručni alat za lake i srednje teške aplikacije i kompatibilna je za sve ručne, baterijske i pneumatske alate. Zbog jedinstvene proizvodne obrade, nudi veću snagu na najkritičnijem delu trake, vezu (spoji).

Ključne karakteristike:

  • Lake i srednje teške aplikacije
  • Za ručnu upotrebu (alat)

 

Proizvodni program

Kod proizvoda Širina (mm) Debljina(mm) Dužina(m/coil) Boja
PP Hand 9X0.55 9 0.55 4000 Bela/Crna
PP Hand 12X0.55 12 0.55 3000 Bela/Crna
PP Hand 12X0.70 12 0.70 2200 Bela/Crna
PP Hand 12X0.80 12 0.80 2000 Bela/Crna
PP Hand 15X0.60 15 0.60 2000 Bela/Crna
PP Hand 15X0.80 15 0.80 2000 Bela/Crna
PP Hand 15.5X0.70 15.5 0.70 1700 Bela/Crna

Sve trake su proizvedene na hilzni dimenzija 190×200 i 150×406.
Druge dimenzije i boje traka su dostupne na zahtev
 

Teol kontakt

 

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *