RA-A / Polu-automatski stroj za omatanje sa rotirajučom rukom / Oprema

RA-A

Polu-automatski stroj za omatanje sa rotirajučom rukom

 

Opis proizvoda i aplikacije

RA-A model je polu-automatski stroj za omatanje paletiziranog tereta sa automatskim prihvačanjem i rezanjem folije. Glavne podesive funkcije su: lagano pokretanje omatanja, ručni ili automatski mod i podešavanje preklopa. Moće biti opremljen nosačem sa pred-istezanjem.

Osnovne značajke

 • Dimenzije palete (MAX.): L 1200 x W 1200 x H 2100 mm
 • Dimenzije palete (MIN.): L 600 x W 600 x H 500 mm
 • Nosač pogonjen remenom
 • Nosač folije sa pred-istezanjem (do 200% – LP)
 • Brzina nosača prilagodljiva preko invertera
 • Brzina rotirajuče ruke prilagodljiva preko invertera/ Lagani start i fiksno zaustavljanje
 • Sistem za rezanje i prihvačanje stretch folije na kraju ciklusa omatanja
 • Podesivi omotaje Gore i Dole
 • PLC & HMI ekran osjetljiv na dodir (dostupno i u vanjskoj jedinici)
 • Fotoćelija za visinu palete
 • Svjetlosni i zvučni indikator operacije
 • Sigurnosne ograde i barijere

 

Options

Daljinsko upravljanje
 

Teol kontakt

 

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *

 

RA-A

Poluautomatska mašina za obmotavanje paleta streč folijom sa rotirajućom rukom

 

Opis proizvoda & aplikacija

RA-A model je poluautomatska mašina za obmotavanje paleta sa automatskim odsecanjem i lepljenjem folije za paletu. Poseduje različite funkcije, kao što su lagani start obrtne platforme, ručni ili automatski režim rada i podešavanje preklopa folije na paleti. Može biti opremljena sa sistemom za predistezanje folije.

Ključne karakteristike

 • Dimenzije palete (MAX.): L 1200 x W 1200 x H 2100 mm
 • Dimenzije palete (MIN.): L 600 x W 600 x H 500 mm
 • Kaišni nosač rolne
 • Sistem za predistezanje (do 200% – LP)
 • Brzina podizanja folije se podešava pomoću inevrtora
 • Brzina okretanja ruke se podešava pomoću invertora / Soft Start & Fix Stop
 • Sistem za odsecanje & hvatanje folije na kraju radnog ciklusa
 • Podešavanje obmotavanja u vrhu & dnu palete
 • Displej osetljiv na dodir HMI sa PLC
 • Fotocelija za prepoznavanje visine palete
 • Svetlosni i zvučni indikator za obaveštenje da je mašina u radu
 • Zaštitne ograde sa svetlosnim barijerama za zaštitu od nedozvoljenog ulaska

 

Opciono

 • Daljinski upravljač

  

Teol kontakt

 

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *

 

RA-A

Semi automatic pallet wrapper with rotating arm

 

Product description & applications

RA-A model is a semi-automatic machine for wrapping palletized loads with auto attaching and film cutting device. The main adjustable functions are: soft start function, manual or automatic mode and film pallet over-lap. It can be equipped with powered pre-stretch carriage.

Key features

 • Pallet dimensions (MAX.): L 1200 x W 1200 x H 2100 mm
 • Pallet dimensions (MIN.): L 600 x W 600 x H 500 mm
 • Belt driven carriage
 • Film carriage with pre-stretch (powered up to 200% – LP)
 • Carriage speed adjustable by inverter
 • Arm speed adjustable by inverter / Soft Start & Fix Stop
 • Cut & attach system for the film tail at the end of the working cycle
 • Top & bottom wraps setting
 • PLC & touchscreen HMI (available also on external unit)
 • Pallet height photocell
 • Operation indicator light and beeper
 • Safety perimetric metallic grids and anti-intrusion barriers

 

Options

 • Remote control