S870 / L Zavarivač / Oprema

S870

L Zavarivač

 

Opis proizvoda i primena

S serija predstavlja ‘’jezgro proizvoda’’ SMIPACK-ovog opsega i može se koristiti za industrijske aplikacije obezbedjujući dosta visoku proizvodnju.
S serija sa haubom sa L zavarivačem uključuje 4 modela za proizvodnju opsega do 900 paketa/sat.

Opcije

  • Zavarivanje i termoskupljanje u jednoj operacijji
  • PTFE-premazan nož za zavarivanje
  • Vazdušno hladjenje rama mašine
  • Podesiva visina interne ploče za pakovanje
  • Pokretljiva ploča za držanje proizvoda, nefiksiran nosač kotura folije da obezbedi bolje podešavanje folije do veličine paketa
  • Zatvoren krug tečnog hladjenja šipke za zavarivanje
  • Pregled rashladnog nivoa
  • Dvostruki elektromagnet za držanje haube u donjem položaju
  • Automatsko otpuštanje haube
  • Smanjena potrošnja energije
  • Usaglašenost sa CE regulativama
  • Flextron® sistem za kontrolu opremljen sa alfanumeričkom LCD kontrolnom tablom obezbedjenom sa 16-bitnom mikroprosesorskom kartom i čvrstim relejima koji omogućavaju jednostavnu i preciznu kontrolu aktivnosti mašine kao što su:

-status mašine
-broj paketa pomoću elektronskog brojača
-podešavanje temperature zavarivanja
-podešavanje kašnjenja otvaranja haube
-podešavanje kašnjenja termoskupljanja
-podešavanje vremena termoskupljanja
-podešavanje temperature komore prilikom termoskupljanja
-mogućnost beleženja do 10 različitih radnih ciklusa, što rezultira povećanjem produktivnosti i jednostavnijom upotrebom
-rešavanje problema

 • Modularna energetska oblast odvojena od kontrolne table karakteristična po:

-daljinskim prekidačima za kontrolu energije
-u slučaju otkaza, mogućnost zamene samo oštećenog modula bez gubitka skladištenih podataka u memoriji 

 

Opseg proizvoda

Tehnički podaci S870
Snabdevanje energijom 220 – 240 / 380 – 415 V
3PH + PE / 3PH + N + PE
50/60 Hz
Instalirana snaga 5100 W
Šipka za zavarivanje 870 x 620 mm
Maksimalna visina paketa 310 mm
Prosečna proizvodnja na sat do 300 kom/sat
Maksimalan prečnik folije 800 – ø 300 mm
Veličina mašine 1895 x 1055 mm
h 1190 mm
Neto masa mašine 191 Kg
Upotrebljive folije: PVC, PLF do 30 µ

 
 

Teol kontakt

 

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *

 

S870

L Sealer

 

Product description & applications

The S series represents the “core product” of SMIPACK range and can be used for industrial applications, providing quite a high output.
The S series of L-sealing hood packers includes four models for outputs ranging up to 900 packs/hour.

Options

 • Sealing and shrinking in one operation
 • PTFE-coated sealing blade
 • Air cooling of the machine frame
 • Closed-circuit liquid cooling of the sealing bars
 • Viewer of the coolant level
 • Height adjustment of the internal packaging plate
 • Mobile product-holding plate, loose from the film reel support to allow a better adjustment of the film to the pack size
 • Double hood hold-down electromagnet
 • Automatic hood release
 • Reduced power consumption
 • Compliance with CE regulations
 • Flextron® control system equipped with:
 •  Alphanumeric LCD control panel provided with a 16-bit microprocessor card and solid state relays, that allow a simple and precise control of all the machine operations, such as:

- machine status
- number of packs produced by an electronic pack counter
- adjustment of the sealing temperature
- adjustment of the hood opening delay
- adjustment of the shrinking delay
- adjustment of the shrinking time
- adjustment of the shrinking chamber temperature
- possibility of scheduling up to 10 different work cycles, thus resulting in increased productivity and simplified use
- troubleshooting

 •  Modular power section, separated from the control panel and characterized by:

- remote-control switches for the power control
- in case of failure, possibility of replacing just the damaged module, without losing the data stored in the memory

 

Product range

Technical data S870
Power supply * 220 – 240 / 380 – 415 V
3PH + PE / 3PH + N + PE
50/60 Hz
Installed power 5100 W
Sealing bar 870 x 620 mm
Maximum pack height 310 mm
Average output per hour up to 300 pph **
Maximum size of film reel 800 – ø 300 mm
Machine size 1895 x 1055 mm
h 1190 mm
Machine net weight 191 Kg
Usable Films: Pvc, Polyolefins up to 30 µ

(**) the stated speed can change according to the product size, the pack collation and the type of film used

S870

L Sealer

 

Product description & applications

The S series represents the “core product” of SMIPACK range and can be used for industrial applications, providing quite a high output.
The S series of L-sealing hood packers includes four models for outputs ranging up to 900 packs/hour.

Options

 • Sealing and shrinking in one operation
 • PTFE-coated sealing blade
 • Air cooling of the machine frame
 • Closed-circuit liquid cooling of the sealing bars
 • Viewer of the coolant level
 • Height adjustment of the internal packaging plate
 • Mobile product-holding plate, loose from the film reel support to allow a better adjustment of the film to the pack size
 • Double hood hold-down electromagnet
 • Automatic hood release
 • Reduced power consumption
 • Compliance with CE regulations
 • Flextron® control system equipped with:
 •  Alphanumeric LCD control panel provided with a 16-bit microprocessor card and solid state relays, that allow a simple and precise control of all the machine operations, such as:

- machine status
- number of packs produced by an electronic pack counter
- adjustment of the sealing temperature
- adjustment of the hood opening delay
- adjustment of the shrinking delay
- adjustment of the shrinking time
- adjustment of the shrinking chamber temperature
- possibility of scheduling up to 10 different work cycles, thus resulting in increased productivity and simplified use
- troubleshooting

 •  Modular power section, separated from the control panel and characterized by:

- remote-control switches for the power control
- in case of failure, possibility of replacing just the damaged module, without losing the data stored in the memory

 

Product range

Technical data S870
Power supply * 220 – 240 / 380 – 415 V
3PH + PE / 3PH + N + PE
50/60 Hz
Installed power 5100 W
Sealing bar 870 x 620 mm
Maximum pack height 310 mm
Average output per hour up to 300 pph **
Maximum size of film reel 800 – ø 300 mm
Machine size 1895 x 1055 mm
h 1190 mm
Machine net weight 191 Kg
Usable Films: Pvc, Polyolefins up to 30 µ

(**) the stated speed can change according to the product size, the pack collation and the type of film used
 

Teol kontakt

 

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *