SFH FIBER 17 / Ručna streč folija ojačana vlaknima / Materijali

SFH FIBER 17

Ručna streč folija ojačana vlaknima

 

Opis proizvoda i primena

Vlaknasta folija je nova, visoko efikasna streč folija sa ojačavajućim elementima (vlaknima) da se poveća otpornost na pucanje. Ovaj proizvod je dizajniran da izloži iste ili bolje performanse, u poredjenju sa odgovarajućim konvencionalnim streč folijama. Ručna vlaknasta folija ima revolucionarne funkcije i kompetitivnu cenu u cilju zadovoljenja potreba svake faze lanca vrednosti.

Opseg proizvoda

Širina (mm) 500
Debljina (mikrometri) 17
Dužina rolne (m) 300
Boja Prozirna

Teol kontakt

 

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *

 

SFH FIBER 17

Stretch film hand powered by fibers

 

Product description & applications

Fiber film is a novel, high efficiency stretch film with reinforcement elements (fibers) to increase tear resistance. This product has been designed to exhibit equivalent or better performance, compared to the correspnding conventional strtech films. Fiber film manual has recolutionary featres and competitive price in order to fulfull the needs of every stage of the value chain.

Product range

Width (mm) 500
Thickness (microns) 17
Length of roll (m) 300
Color Transparent

SFH FIBER 17

Ručna stretch folija ojačana nitima

 

Opis proizvoda i aplikacije

Fiber folija je nova, visoko efikasna stretch folija sa elementom ojačanja (nitima) za povečanje otpornosti na kidanje. Ovaj proizvod je dizajniran kako bi pružio jednake ili bolje performanse, u odnosu na ostale konvencijalne standardne stretch folije. Ručna Fiber folija ima revolucionarne značajke i konkurentnost u cijeni kako bi ispunila sve potrebe u svakoj fazi u lancu vrijednosti.

Raspon proizvoda

Širina (mm) 500
Debljina (mikroni) 17
Dužina role (m) 300
Boja Prozirna

Teol kontakt

 

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *