SL45-SL55 / L stroj za pakiranje u termoskupljajuću foliju / Oprema

SL45-SL55

L stroj za pakiranje u termoskupljajuću foliju

 

Opis proizvoda i aplikacije

SL serija dizajnirana je za jasne tržišne segmente, jer pruža male izlazne kapacitete. Predstavlja ulazni nivo SMIPACK proizvodnog asortimana, iako sadržava većinu značajki serije S. SL serije L-brtvene kutije za pakiranje uključuju dva modela za izlazne veličine do 300 pakiranja po satu.

Opcije

 • Varenje i termoskupljanje u jednoj operaciji
 • PTFE-obložene brtvene oštrice
 • Podešavanje visine unutarnje ploče za pakiranje
 • Platna mobilna ploča za proizvod odmaknuta od potpronice sa kolutom za foliju, kako bi se omogućila bolja prilagodna folije za željeni proizvod i veličinu pakiranja
 • Elektromagnetna prigušnica za hvatanje
 • Automatsko otpuštanje poklopca
 • Zračno hlađenje okvira stroja
 • Dugotrajni relej čvrstog stanja za lakše održavanje
 • Smanjena potrošnja energije
 • Usklađenost sa CE propisima
 • Alfanumerička LCD kontrolna ploča opremljena sa 6 memorijskih radnih programa i 16-bitnom mikroprocesorskom karticom koja omogućava jednostavnu i preciznu kontrolu svih operacija stroja, kao što su:

- status stroja – broj pakiranja proizvedenih pomoću elektroničkog brojača paketa – usklađivanje temperature brtvljenja – podešavanje vremena termoskupljanja – podešavanje temperature komore termoskupljanja – podešavanje vremena odgode termoskupljanja – podešavanje odgode otvaranja poklopca – rješavanje problema

 

Proizvodni asortiman

Tehničke karakteristike SL-45 SL-55
Napajanje * 220 – 240 V 1PH – N – PE 50/60 Hz 220 – 240 V 1PH – N – PE 50/60 Hz
Instalirana snaga 1650 W 3700 W
Brtvena traka 440 X 300 mm 560 x 430 mm
Maksimalna visina paketa 210 mm 260 mm
Prosječan kapacitet po satu up to 300 pps ** up to 300 pps **
Maksimalna veličina valjka filma 450 – ø 250 mm 600 – ø 250 mm
Dimenzije stroja sa potporom 1070 x 665 h 1015 mm 1260 x 805 h 1100 mm
Dimenzije stroja sa stalkom 1050 x 665 h 1029 mm 1240 x 805 h 1102 mm
Stroj/potpore/stalak,neto težina 60 / 11 /15 Kg 77 / 11 / 18 Kg
Upotrebljivi filmovi:Pvc,Poliolefini do 30 µ do 30 µ

(**) navedena brzina može se mijenjati ovisno o veličini proizvoda i pakiranju.

Teol kontakt

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *

 

SL45-SL55

L Zavarivač

 

Opis proizvoda i primena

SL serija je dizajnirana za segmente tržišta za čisto odsecanje jer obezbedjuje dosta nisku proizvodnju. Predstavlja ulazni nivo SMIPACK-ovog proizvodnog opsega, iako poseduje većinu osobina S serije. SL serija L zavarivača sa haubom za pakovanje uključuje 2 modela za proizvodnju u rasponu do 300 paketa/sat.

Opcije

 • Zavarivanje i termoskupljanje u jednoj operaciji
 • PTFE-premazan nož za zavarivanje
 • Podešavanje visine interne ploče za pakovanje
 • Pokretljiva ploča za držanje proizvoda, nefiksiran nosač kotura folije da obezbedi bolje podešavanje folije do veličine paketa
 • Elektromagnet za držanje haube u donjem položaju
 • Automatsko otpuštanje haube
 • Vazdušno hladjenje rama mašine
 • Dugotrajni čvrsti releji obezbedjuju lakše održavanje
 • Smanjena potrošnja energije
 • Usaglašena sa CE regulacijom
 • Alfanumerička LCD kontrolna tabla opremljena sa 6 radnih programa koji se mogu zapamtiti i 16-bitnom mikroprocesorskom karticom koja omogućava jednostavnu i preciznu kontrolu svih aktivnosti mašine, kao što su:

-status mašine
–broj paketa pomoću elektronskog brojača paketa
–podešavanje temperature zavarivanja
–podešavanje vremena termoskupljanja
–podešavanje temperature u komori prilikom termoskupljanja
–podešavanje kašnjenja termoskupljanja
–podešavanje kašnjenja prilikom otvaranja haube
–rešavanje problema

 

Opseg proizvoda

Tehnički podaci SL-45 SL-55
Snabdevanje energijom * 220 – 240 V 1PH – N – PE 50/60 Hz 220 – 240 V 1PH – N – PE 50/60 Hz
Instalirana snaga 1650 W 3700 W
Šipka za zavarivanje 440 X 300 mm 560 x 430 mm
Maksimalna visina paketa 210 mm 260 mm
Prosečna proizvodnja na sat do 300 kom/sat do 300 kom/sat
Maksimalan prečnik folije 450 – ø 250 mm 600 – ø 250 mm
Veličina mašine sa nosačima 1070 x 665 h 1015 mm 1260 x 805 h 1100 mm
Veličina mašine sa postoljem 1050 x 665 h 1029 mm 1240 x 805 h 1102 mm
Mašina / nosači / postolje, neto masa 60 / 11 /15 Kg 77 / 11 / 18 Kg
Upotrebljive folije: PVC, PLF  do 30 µ do 30 µ

(**) the stated speed can change according to the product size and the pack collation.
 

Teol kontakt

 

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *

 

SL45-SL55

L Sealer

 

Product description & applications

The SL series is designed for clear-cut market segments as it provides quite a low output. It represents the entry level of SMIPACK production range, even though it keeps most of the features of the S series. The SL series of L-sealing hood packers includes two models for outputs ranging up to 300 packs/hour.

Options

 • Sealing and shrinking in one operation
 • PTFE-coated sealing blade
 • Height adjustment of the internal packaging plate
 • Mobile product-holding plate, loose from the film reel support to allow a better adjustment of the film to the pack size
 • Hood hold-down electromagnet
 • Automatic hood release
 • Air cooling of the machine frame
 • Long-lasting solid state relays providing easier maintenance
 • Reduced power consumption
 • Compliance with CE regulation
 • Alphanumeric LCD control panel equipped with 6 storable work programs and a 16-bit microprocessor card, that allows a simple and precise control of all the machine operations, such as:

-machine status -number of packs produced by an electronic pack counter -adjustment of the sealing temperature -adjustment of the shrinking time -adjustment of the shrinking chamber temperature -adjustment of the shrinking delay -adjustment of the hood opening delay -troubleshooting

 

Product range

Technical data SL-45 SL-55
Power supply * 220 – 240 V 1PH – N – PE 50/60 Hz 220 – 240 V 1PH – N – PE 50/60 Hz
Installed power 1650 W 3700 W
Sealing bar 440 X 300 mm 560 x 430 mm
Maximum pack height 210 mm 260 mm
Average output per hour up to 300 pph ** up to 300 pph **
Maximum size of film reel 450 – ø 250 mm 600 – ø 250 mm
Machine size with supports 1070 x 665 h 1015 mm 1260 x 805 h 1100 mm
Machine size with stand 1050 x 665 h 1029 mm 1240 x 805 h 1102 mm
Machine / supports / stand, net weight 60 / 11 /15 Kg 77 / 11 / 18 Kg
Usable Films: Pvc, Polyolefins up to 30 µ up to 30 µ

(**) the stated speed can change according to the product size and the pack collation.