TP6000 / General purpose machine with arch 27 straps/min / Equipment

TP 6000

General purpose automatic strapping machine with arch 27 straps/minute

 

Product description & applications

The TP 6000 is an economical automatic strapping machine for wide straps (8mm-15.5mm). With proven quality and competitive price, it is the most cost effective solution for wide straps general purpose application

Key features

 • Mechanical tension control
 • Strap width: 8-15.5mm
 • Strap thickness: 0.55-.75mm
 • Strap tension: 10-70kgr
 • Speed per min (60Hz): 27 straps
 • Net weight 220kg

 

Options

 • Stainless steel frame SUS304 (TP-6000S)
 • Short feed sensor

TP 6000

Automatski uređaj za vezivanje trakama za opću namjenu sa lukom 27 traka/min

 

Opis proizvoda i aplikacije

TP 6000 je ekonomičan automatski stroj za nošenje širokih traka (8mm-15.5mm). Uz dokazanu kvalitetu i konkurentnu cijenu, to je najisplativije rješenje za široke trake opće namjene.

Ključne značajke

 • Kontrola mehaničkog zatezanja
 • Širina trake: 8-15.5mm
 • Debljina trake: 0,55 – .75 mm
 • Napetost trake: 10-70 kg
 • Brzina po min (60 Hz): 27 traka
 • Neto težina 220kg

 

Opcije

 • Okvir od nehrđajućeg čelika SUS304 (TP-6000S)
 • Kratki senzor napajanja

Teol kontakt

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *

 

TP 6000

Automatska mašina sa lukom za opštu namenu, 27 traka u minutu

 

Opis proizvoda i primena

TP 6000 je ekonomična automatska mašina za spajanje širokih traka (8mm-15.5mm). Sa dokazanim kvalitetom i konkurentnom cenom, to je najisplativije rešenje za široke trake opšte namene.

Glavne odlike

 • Mehanička kontrola zatezanja
 • Širina trake: 8-15.5mm
 • Debljina trake: 0.55-.75mm
 • Zatezanje trake: 10-70kg
 • Brzina po minutu (60Hz): 27 traka
 • Neto masa 220kg

 

Opcije

 • Ram od nerdjajućeg čelika SUS304 (TP-6000S)
 • Senzor za kratko napajanje

  

Teol kontakt

 

Pošaljite upit

Ime *

Email *

Poruka *