Revizija Pakovanja.Koliko vam TEOL može uštedeti?

Optimizacija procesa strečovanja

Koliko vam TEOL može uštedeti? Uradimo proračun

 

Šta je revizija pakovanja?

Revizija pakovanja je besplatna procena načina i postupka strečovanja koju TEOL sprovodi kako bi identifikovao potencijalne oblasti unapređenja kao što su:

Revizija Pakovanja

 

Koji su benefiti?

Revizija pakovanja pomaže vašoj kompaniji da smanji utrošak materijala i optimizuje proces pakovanja bez ugovorne obaveze i dodatnih troškova: brzo i jednostavno.Revizija Pakovanja

 

Analiza slučaja

Poznati proizvođač pića je kontaktirao TEOL sa sledećim zahtevom: potrebno je povećati stabilnost ustrečovanih paleta bez povećanja postojećih troškova pakovanja. Nakon izvršene revizije pakovanja identifikovani su sledeći elementi za unapređenje: Promena rasporeda namotaja (broj namotaja u vrhu, sredini i na dnu palate), eliminisanje oštrih ivica kartonskih međuslojeva, povećanje sila držanja. Takođe, zahvaljujući odgovarajućim podešavanjima opreme za strečovanje, kao i molekularnoj strukturi mašinske streč folije nove generacije MAX 15, bili smo u mogućnosti da smanjimo utrošak folije po paleti za 37%, a trošak strečovanja palete za 20%. Nakon inicijalnih proba i dogovora sa klijentom započeli smo naš program “4 koraka do garantovanih ušteda” koji je omogućio realizaciju identifikovanih ušteda na jasan i dokumentovan način.

Revizija Pakovanja

Revizija Pakovanja

 

O nama

The End of Line TEOL je vodeći dobavljač materijala, mašina, opreme i usluga za završno pakovanje, koji zastupa nekoliko vrhunskih Europskih proizvođača kao što su: MJ Maillis Group, Plastotecnica, Trioplast i Siat. Mi pomažemo kompanijama koje žele stabilne palete uz minimalne troškove imajući: Kompletan asortiman - Power, višeslojne, predistegnute, duvane i vlaknima ojačane folije. Polu-automatske i automatske mašine za strečovanje. Iskustvo - Radimo na optimizaciji streč folije još od 2006. Procedure - Neophodne za uspeh (EDD-Proceni, pokaži, potvrdi; 4-koraka do garantovanih ušteda, Cascade: Postupno do optimalnih ušteda).

Za razliku od kompanija koje još uvek nude isključivo standardne folije i / ili novopridošlih kompanija na području optimizacije streč folije, mi pružamo najnovija rešenja za pakovanje zasnovana na vašim realnim potrebama. Pogledajte koliko možete da uštedite, uporedite stare i nove generacije streč folija.

Revizija Pakovanja

Download PDF